Chúng tôi đã lắng nghe

Thu thập phản hồi

Mùa xuân vừa rồi, chúng tôi đã trình bày dự án đến cộng đồng và thu thập ý kiến đóng góp về các ưu tiên khi triển khai dịch vụ vận chuyển. Chúng tôi cũng đã kết nối với cộng đồng đợt hai vào mùa hè qua, để nhận góp ý về địa điểm đặt trạm dừng.

Chúng tôi đã dựa trên phản hồi của cộng đồng để phát triển khái niệm ưu tiên khi thiết kế.