Trạm dừng RapidRide I Line đề nghị

Renton

Phía nam: Renton Transit Center – Trung tâm chuyển tiếp. Điểm dừng chung của tuyến RapidRide F Line và RapidRide I Line.

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: Renton Transit Center – Trung tâm chuyển tiếp. Điểm dừng chung của tuyến RapidRide F Line và RapidRide I Line.

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía nam: đường S 2nd St và đường Shattuck Ave. 

Điểm dừng chung của tuyến RapidRide F Line và RapidRide I Line

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường S 3rd St và đường Rainier Ave S 

Điểm dừng chung của tuyến RapidRide F Line và RapidRide I Line

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường S 3rd St và đường Shattuck Ave S

Điểm dừng chung của tuyến RapidRide F Line và RapidRide I Line

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía nam: đường Rainier Ave S và đường S 3rd Pl

Điểm dừng chung của tuyến RapidRide F Line và RapidRide I Line

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường Rainier Ave S và đường S 4th Pl 

Điểm dừng chung của tuyến RapidRide F Line và RapidRide I Line

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía nam: S RentonPark & Ride – Trung tâm chuyển tiếp

Trạm dừng RapidRide I Line sẽ có tại Trung tâm chuyển tiếp South Renton mới do Sound Transit xây dựng

Phía bắc: S Renton Park & Ride – Trung tâm chuyển tiếp

Trạm dừng RapidRide I Line sẽ có tại Trung tâm chuyển tiếp South Renton mới do Sound Transit xây dựng

Phía bắc: đường S Grady Way và đường Talbot Rd S

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía nam: đường S Grady Way và đường Talbot Rd S

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía nam: Talbot Rd S và đường S Renton Village Pl 

Ở giữa dãy nhà. Trạm dừng hiện tại vẫn được duy trì để phục vụ các tuyến khác, nhưng không thuộc tuyến I Line

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • mái che
 • thùng rác

Trạm dừng hiện tại vẫn được duy trì để phục vụ các tuyến khác, nhưng không thuộc tuyến I Line

Phía nam: đường Talbot Rd S và đường S 15th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • biển báo trạm xe buýt với đèn năng lượng mặt trời

Phía bắc: đường Talbot Rd S và đường S Puget Dr

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • biển báo trạm xe buýt với đèn năng lượng mặt trời

Phía nam: đường S 21st St và đường Smithers Ave S 

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía bắc: đường S 21st St và đường Smithers Ave S

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường Talbot Rd S và đường S 23rd St 

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:
 • biển báo trạm xe buýt với đèn năng lượng mặt trời

Phía bắc: đường Talbot Rd S và đường S 23rd St 

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:
 • biển báo trạm xe buýt với đèn năng lượng mặt trời

Phía nam: đường Talbot Rd S và đường S 26th St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía bắc: đường Talbot Rd S và đường S 26th

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường Talbot Rd S và đường S 27th Pl

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía bắc: đường Talbot Rd S và đường S 27th Pl

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường Talbot Rd S và đường S 32nd St

Đã nâng cấp. Thay vì giữ lại điểm dừng trên đường S 27th St và Talbot, King County Metro sẽ nâng cấp các điểm dừng tại đường S 32nd St. Khi đưa ra quyết định này, Metro đã cân nhắc việc các vỉa hè hiện có tại cặp điểm dừng trên đường S 32nd St sẽ cho phép hành khách lên xuống xe buýt RapidRide I Line được an toàn. Những ai đang sử dụng cặp điểm dừng hiện tại trên đường S 27th street có thể dùng trạm của RapidRide I Line tại đường S 23rd St, cách khoảng 1,400 ft, tương đương 1/4 dặm về phía bắc, đi theo vỉa hè ở phía đông của đường Talbot Rd S.

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • biển báo trạm xe buýt với đèn năng lượng mặt trời

Phía bắc: đường Talbot Rd S và đường S 32nd St

Đã nâng cấp. Thay vì giữ lại điểm dừng trên đường S 27th St và Talbot, King County Metro sẽ nâng cấp các điểm dừng tại đường S 32nd St. Khi đưa ra quyết định này, Metro đã cân nhắc việc các vỉa hè hiện có tại cặp điểm dừng trên đường S 32nd St sẽ cho phép hành khách lên xuống xe buýt RapidRide I Line được an toàn. Những ai đang sử dụng cặp điểm dừng hiện tại trên đường S 27th street có thể dùng trạm của RapidRide I Line tại đường S 23rd St, cách khoảng 1,400 ft, tương đương 1/4 dặm về phía bắc, đi theo vỉa hè ở phía đông của đường Talbot Rd S.

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • biển báo trạm xe buýt với đèn năng lượng mặt trời

Phía nam: đường Talbot Rd S và đường S 37th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • cột nhận diện trạm dừng RapidRide
 • đèn năng lượng mặt trời

Phía bắc: đường Talbot Rd S và đường S 37th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • cột nhận diện trạm dừng RapidRide
 • đèn năng lượng mặt trời

Phía nam: đường Talbot Rd S và đường S 177th St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ

Phía bắc: đường Talbot Rd S và đường S 36th St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường Talbot Rd S và đường S Carr Rd

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường Talbot Rd S và đường S Carr Rd 

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía nam: đường SE Carr Rd và đường Wells Ave S/ Mill Ave S/ 103rd Ave SE

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • biển báo trạm xe buýt với đèn năng lượng mặt trời

Phía bắc: đường SE Carr Rd và đường Wells Ave S/ Mill Ave S/ 103rd Ave SE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • biển báo trạm xe buýt với đèn năng lượng mặt trời

Phía nam: đường SE Carr Rd và đường 105th Pl SE

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường SE Carr Rd và đường 105th Pl SE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía nam: đường 108th Ave SE và đường SE Carr Rd

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường 108th Ave SE và đường SE 181st St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía bắc: đường 108th Ave SE và đường SE 181st St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía bắc: đường SE 180th St và đường 108th Ave SE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía nam: đường SE 180th St và đường 108th Ave SE 

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía nam: đường 108th Ave SE và đường SE 186th Ln 

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường 108th Ave SE và đường SE 186th Ln 

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường 108th Ave SE và đường SE 192nd St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Về trang Renton

Kent

Phía nam: đường 108th Ave SE và đường SE 192nd St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường 108th Ave SE và đường SE 196th St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường 108th Ave SE và đường SE 196th St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường 108th Ave SE và đường SE 201st

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường 108th Ave SE và đường SE 200th St

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường 108th Ave SE và đường SE 204th St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường 108th Ave SE và đường SE 204th St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường 108th Ave SE và đường SE 208th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường 108th Ave SE và đường SE 208th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường 108th Ave SE và đường SE 212th St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường 108th Ave SE và đường SE 212th St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường 108th Ave SE và đường 217th St/ SE 216th St 

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường 108th Ave SE và đường 217th St/ SE 216th St 

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường 108th Ave SE và đường SE 220th St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường 108th Ave SE và đường SE 220th St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía nam: đường Benson Rd SE và đường SE 224th St

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường Benson Rd SE và đường SE 224th St 

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía nam: đường 104th Ave SE và đường SE 228th St 

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường 104th Ave SE và đường SE 228th St 

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía nam: đường 104th Ave SE và đường SE 232nd St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía bắc: đường 104th Ave SE và đường SE 232nd St 

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía bắc: đường 104th Ave SE và đường SE 235th St 

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía nam: đường 104th Ave SE và đường SE 235th St

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía bắc: đường 104th Ave SE và đường SE 240th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường 104th Ave SE và đường SE 240th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường 104th Ave SE và đường SE 248th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường 104th Ave SE và đường SE 248th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường 104th Ave SE và đường SE 253rd Pl

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường 104th Ave SE và đường SE 253rd Pl

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường SE 256th St và đường 101st Ave SE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường SE 256th St và đường 101st Ave SE

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường Canyon Dr SE và đường 94th Ave S

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • cột nhận diện trạm dừng RapidRide
 • bảng thông tin giờ xe đến

Phía Bắc: Đường Canyon Dr SE và đường 94th Ave S

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • cột nhận diện trạm dừngRapidRide

Phía Bắc: Đường E Smith St và đường E Titus St/ Jason Ave N

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường E Smith St và đường E Titus St/ Jason Ave N

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Railroad Ave N và đường E Smith St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường Railroad Ave N và đường E Smith St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường Central Ave S và đường E Meeker St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Central Ave S và đường E Meeker St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường Central Ave S và đường E Willis St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng

Phía Bắc: Đường Central Ave S và đường E Willis St

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng

Phía Nam: Đường Central Ave S và đường E Russell St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Bắc: Đường Central Ave S và đường E Morton St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Nam: Đường Central Ave S at Valley Mobile Manor

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Bắc: Đường Central Ave S at Valley Mobile Manor

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Nam: Đường Central Ave S và đường S 259th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Central Ave S và đường S 259th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường Central Ave S và đường S 262nd St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Bắc: Đường Central Ave S và đường S 262nd St

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Nam: Đường Central Ave S và đường S 266th St

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Central Ave S và đường S 266th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Auburn

Phía Nam: Đường Auburn Way N và đường 52nd St NE

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 52nd St NE

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Nam: Đường Auburn Way N và đường 49th St NE

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 49th St NE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường Auburn Way N và đường 45th St NE

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 45th St NE

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Nam: Đường Auburn Way N và đường 42nd St NE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ (ở giữa dãy nhà)

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 42nd St NE

Tọa lạc gần giao lộ (ở giữa dãy nhà)

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường Auburn Way N và đường 37th St NE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 37th St NE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường Auburn Way N và đường 35th St NE

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 35th St NE

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Nam: Đường Auburn Way N và đường 28th St NE

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 28th St NE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường Auburn Way N và đường 22nd St NE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 22nd St NE

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 17th St NE

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Nam: Đường 15th Ave NE, west of Auburn Way N

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Nam: Đường Auburn Way N và đường 15th St NE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 15th St NE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường Auburn Way N và đường 9th St NE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 9th St NE

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường Auburn Ave between 5th St NE và đường 4th St NE

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 4th St NE

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Nam: Đường Auburn Way N và đường 1st St NE

Dời về phía đông trung tâm y tế tại Auburn Way N và 1st St NE một dãy nhà.

Metro đang tìm cách giúp người đi bộ, đi xe đạp và dùng xe lăn, có thể tiếp cận hàng loạt tài nguyên cộng đồng quan trọng như Trung tâm y tế Auburn tại downtown Auburn. Các trạm dừng RapidRide I Line đều có thể tiếp cận từ đường Auburn Way N, cách Trung tâm Y tế hai dãy nhà. Ngoài ra, nhiều cải thiện về việc tiếp cận sẽ được thực hiện tại các trạm dừng I Line và Trung tâm Y tế trên đường 2nd Street NE. Cách một dãy nhà từ lối vào trung tâm y tế, người đi bộ có thể băng qua đường Auburn Avenue một cách an toàn với sự hỗ trợ của đèn hiệu nhấp nháy. Thành phố Auburn sẽ xây dựng các dốc lên vỉa hè, lối băng qua đường mới trên đường Auburn Way N, và nhiều thay đổi về đường sá khác tại các giao lộ trên đường 3rd và đường 4th NE và đường Auburn Ave, giúp mọi người đi đến Trung tâm Y tế dễ dàng hơn.

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • giá đỡ xe đạp
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Bắc: Đường Auburn Way N và đường 1st St NE

Dời về phía đông trung tâm y tế tại Auburn Way N và 1st St NE một dãy nhà.

Metro đang tìm cách giúp người đi bộ, đi xe đạp và dùng xe lăn, có thể tiếp cận hàng loạt tài nguyên cộng đồng quan trọng như Trung tâm y tế Auburn tại downtown Auburn. Các trạm dừng RapidRide I Line đều có thể tiếp cận từ đường Auburn Way N, cách Trung tâm Y tế hai dãy nhà. Ngoài ra, nhiều cải thiện về việc tiếp cận sẽ được thực hiện tại các trạm dừng I Line và Trung tâm Y tế trên đường 2nd Street NE. Cách một dãy nhà từ lối vào trung tâm y tế, người đi bộ có thể băng qua đường Auburn Avenue một cách an toàn với sự hỗ trợ của đèn hiệu nhấp nháy. Thành phố Auburn sẽ xây dựng các dốc lên vỉa hè, lối băng qua đường mới trên đường Auburn Way N, và nhiều thay đổi về đường sá khác tại các giao lộ trên đường 3rd và đường 4th NE và đường Auburn Ave, giúp mọi người đi đến Trung tâm Y tế dễ dàng hơn.

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:

 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

Phía Nam: Đường Auburn Ave và đường 2nd St NE

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Nam: Đường 1st St NE giữa Auburn Ave và đường Auburn Way N

 • Trạm dừng này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Nam và phía Bắc: Auburn Sounder Station và đường 2nd St SW – Trung tâm chuyển tiếp

Tọa lạc tại Trung tâm chuyển tiếp

Bến xe trung tâm hiện tại có ghế ngồi, biển báo trạm xe buýt, thanh vịn, đèn chiếu sáng, bảng thông tin giờ xe đến, mái che và thùng rác.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Luôn cập nhật

Đăng kí nhận cập nhật qua email và giữ liên lạc suốt quá trình dự án.