Cải thiện tốc độ và sự đúng giờ của xe buýt

Xe buýt RapidRide không chỉ là một chiếc xe to hơn và có màu đỏ. Chúng tôi đang xây dựng các làn đường dành riêng cho xe buýt; hỗ trợ để xe luôn nhận được tín hiệu đèn xanh; cải tiến hệ thống thông tin liên lạc và các nâng cấp khác để bảo đảm xe buýt di chuyển nhanh chóng, đúng giờ.