Ga Renton

Chú giải bản đồ giúp xác định các trạm dừng RapidRide I Line tại Renton. Chú giải bao gồm Tuyến RapidRide I Line; Các cặp trạm dừng RapidRide; và các trạm dừng được dỡ bỏ.

XNhấp vào trạm dừng để tìm hiểu hạng mục nào sẽ có tại đó—chẳng hạn, băng ghế hoặc đèn chiếu sáng

Quay lại bản đồ toàn bộ tuyến đường

Phía nam: Renton Transit Center – Trung tâm chuyển tiếp

Đặc điểm của trạm dừng:
 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

 

Xem toàn bộ bố cục đài

Hình minh họa một trạm dừng RapidRide với giá đỡ xe đạp, biển báo trạm xe buýt, cột đèn, thùng rác, mái che, băng ghế, bảng thông tin giờ xe đến, máy đọc thẻ ORCA, mái che, cột đèn, và hộp điện.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía bắc: Renton Transit Center – Trung tâm chuyển tiếp

Đặc điểm của trạm dừng:
 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

 

Xem toàn bộ bố cục đài

Hình minh họa một trạm dừng RapidRide với giá đỡ xe đạp, biển báo trạm xe buýt, cột đèn, thùng rác, mái che, băng ghế, bảng thông tin giờ xe đến, máy đọc thẻ ORCA, mái che, cột đèn, và hộp điện.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía nam: đường S 2nd St và đường Shattuck Ave

Điểm dừng chung của tuyến RapidRide F Line và RapidRide I Line

Đặc điểm của trạm dừng:
 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

 

Xem toàn bộ bố cục đài

Hình minh họa một trạm dừng RapidRide với giá đỡ xe đạp, biển báo trạm xe buýt, cột đèn, thùng rác, mái che, băng ghế, bảng thông tin giờ xe đến, máy đọc thẻ ORCA, mái che, cột đèn, và hộp điện.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía bắc: đường S 3rd St và đường Rainier Ave S

Điểm dừng chung của tuyến RapidRide F Line và RapidRide I Line

Đặc điểm của trạm dừng:
 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

 

Xem toàn bộ bố cục đài

Hình minh họa một trạm dừng RapidRide với giá đỡ xe đạp, biển báo trạm xe buýt, cột đèn, thùng rác, mái che, băng ghế, bảng thông tin giờ xe đến, máy đọc thẻ ORCA, mái che, cột đèn, và hộp điện.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía nam: đường Rainier Ave S và đường S 3rd Pl

Điểm dừng chung của tuyến RapidRide F Line và RapidRide I Line

Đặc điểm của trạm dừng:
 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

 

Xem toàn bộ bố cục đài

Hình minh họa một trạm dừng RapidRide với giá đỡ xe đạp, biển báo trạm xe buýt, cột đèn, thùng rác, mái che, băng ghế, bảng thông tin giờ xe đến, máy đọc thẻ ORCA, mái che, cột đèn, và hộp điện.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía bắc: đường Rainier Ave S và đường S 4th Pl

Điểm dừng chung của tuyến RapidRide F Line và RapidRide I Line

Đặc điểm của trạm dừng:
 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

 

Xem toàn bộ bố cục đài

Hình minh họa một trạm dừng RapidRide với giá đỡ xe đạp, biển báo trạm xe buýt, cột đèn, thùng rác, mái che, băng ghế, bảng thông tin giờ xe đến, máy đọc thẻ ORCA, mái che, cột đèn, và hộp điện.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía nam: S RentonPark & Ride – Trung tâm chuyển tiếp

Trạm dừng RapidRide I Line sẽ có tại Trung tâm chuyển tiếp South Renton mới do Sound Transit xây dựng

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía bắc: S RentonPark & Ride – Trung tâm chuyển tiếp

Trạm dừng RapidRide I Line sẽ có tại Trung tâm chuyển tiếp South Renton mới do Sound Transit xây dựng

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía bắc: đường S Grady Way và đường Talbot Rd S

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:
 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

 

Xem toàn bộ bố cục đài

Hình minh họa một trạm dừng RapidRide với giá đỡ xe đạp, biển báo trạm xe buýt, cột đèn, thùng rác, mái che, băng ghế, bảng thông tin giờ xe đến, máy đọc thẻ ORCA, mái che, cột đèn, và hộp điện.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía nam: đường S Grady Way và đường Talbot Rd S

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:
 • băng ghế
 • biển báo trạm xe buýt
 • thanh vịn
 • đèn chiếu sáng
 • bảng thông tin giờ xe đến
 • mái che
 • thùng rác

 

Xem toàn bộ bố cục đài

Hình minh họa một trạm dừng RapidRide với giá đỡ xe đạp, biển báo trạm xe buýt, cột đèn, thùng rác, mái che, băng ghế, bảng thông tin giờ xe đến, máy đọc thẻ ORCA, mái che, cột đèn, và hộp điện.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía nam: đường Talbot Rd S và đường S 15th St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:
 • biển báo trạm xe buýt với đèn năng lượng mặt trời

 

Xem toàn bộ bố cục đài

Hình minh họa một trạm dừng RapidRide với biển báo trạm xe buýt, đèn năng lượng mặt trời, cột nhận diện trạm dừng RapidRide, và băng ghế.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía bắc: đường Talbot Rd S và đường S Puget Dr

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:
 • biển báo trạm xe buýt với đèn năng lượng mặt trời

 

Xem toàn bộ bố cục đài

Hình minh họa một trạm dừng RapidRide với biển báo trạm xe buýt, đèn năng lượng mặt trời, cột nhận diện trạm dừng RapidRide, và băng ghế.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía bắc: đường Talbot Rd S và đường S 23rd St

Tọa lạc gần giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:
 • biển báo trạm xe buýt với đèn năng lượng mặt trời

 

Xem toàn bộ bố cục đài

Hình minh họa một trạm dừng RapidRide với biển báo trạm xe buýt, đèn năng lượng mặt trời, cột nhận diện trạm dừng RapidRide, và băng ghế.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Phía nam: đường Talbot Rd S và đường S 23rd St

Tọa lạc xa khỏi giao lộ

Đặc điểm của trạm dừng:
 • biển báo trạm xe buýt với đèn năng lượng mặt trời

 

Xem toàn bộ bố cục đài

Hình minh họa một trạm dừng RapidRide với biển báo trạm xe buýt, đèn năng lượng mặt trời, cột nhận diện trạm dừng RapidRide, và băng ghế.

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Luôn cập nhật

Đăng kí nhận cập nhật qua email và giữ liên lạc suốt quá trình dự án.