Trạm dừng RapidRide

Metro đang xây dựng 41 cặp trạm dừng RapidRide—thêm trạm dừng mới và nâng cấp một số điểm dừng xe buýt hiện tại thành trạm dừng RapidRide. Metro xác định các vị trí trạm dừng dựa trên lượng chuyên chở dự kiến, khả năng chuyển tiếp sang các phương tiện công cộng khác, công bằng chủng tộc và kinh tế, cũng như phản hồi của cộng đồng. Hầu hết trạm dừng sẽ cách nhau từ 1/4 đến 1/2 dặm, tương đương 5 đến 10 khối nhà.

Để đáp ứng phản hồi của cộng đồng, Metro sẽ đặt các trạm dừng RapidRide I Line:

  • tại các khu vực hiện có nhiều hành khách và khả năng tăng cao lượng hành khách, cùng các kết nối giao thông công cộng trong tương lai.
  • gần các kết nối đến phương tiện công cộng khác.
  • gần các địa điểm và cơ sở công cộng như trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng.

Thay đổi lớn đến thế nào?

  • Đa số trạm dừng đòi hỏi việc đi bộ hoặc dùng xe lăn trên khoảng cách từ 1/4 đến 1/3 dặm, tương đương 5 khối nhà. Tùy thuộc vào điểm đến của Quý vị, có thể cách thêm từ 2 đến 6 khối nhà, tương đương 5 phút đi bộ, từ vị trí điểm dừng hiện tại.
  • Đa số trạm dừng sẽ giữ nguyên tại khu vực hiện tại.

Xem danh sách đầy đủ các trạm dừng đề nghị

XNhấp vào phần bản đồ của bất kỳ trạm dừng nào Quý vị muốn tìm hiểu để xem chi tiết— bao gồm vị trí và các hạng mục thi công được đề xuất.

Luôn cập nhật

Đăng kí nhận cập nhật qua email và giữ liên lạc suốt quá trình dự án.