Nội dung ưu tiên

Trạm dừng và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ xe buýt RapidRide

Metro xác định địa điểm đặt trạm dừng dựa trên:

  • Các khu vực có nhiều hành khách có nhu cầu
  • Ưu tiên và mong muốn của Cộng đồng
  • Dễ dàng kết nối các phương tiện vận chuyển hành khách khác
  • Gần các địa điểm cộng cộng như trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng

Chúng tôi đang lên kế hoạch cho hàng loạt dự án khác nhau – bao gồm cải thiện lối đi bộ và giao lộ – nhằm nâng cao khả năng tiếp cận đến trạm dừng của người đi bộ, người dùng xe lăn hoặc xe đạp. Các góp ý của cộng đồng đã giúp chúng tôi xác định được các khu vực cần triển khai, được ghi chú tại bản đồ trên.

Đánh giá Các hạng mục cần thiết tại trạm dừng

Đánh giá Nội dung ưu tiên cho trạm Renton

Đánh giá Nội dung ưu tiên cho trạm Kent

Đánh giá Nội dung ưu tiên cho trạm Auburn

Các hạng mục cần thiết tại trạm dừng

Vui lòng đánh giá các nội dung trong thiết kế trạm dừng và chia sẻ suy nghĩ của Quý khách bằng cách trả lời các câu hỏi bên dưới.

Renton

Vui lòng xem bản đồ Renton để thấy các địa điểm đề nghị đặt trạm dừng và các khu vực trọng điểm cần nâng cấp, để gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ xe buýt (như vỉa hè, lối đi bộ, lối băng qua đường, các cải thiện về mặt an toàn). Sau đó vui lòng chia sẻ suy nghĩ của Quý khách bằng cách trả lời các câu hỏi bên dưới.

Các địa điểm đặt trạm chờ và khu vực trọng điểm cần nâng cấp tại Renton 

Kent

Vui lòng xem bản đồ Kent để thấy các địa điểm đề nghị đặt trạm dừng và các khu vực trọng điểm cần nâng cấp để gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ xe buýt (như vỉa hè, lối đi bộ, lối băng qua đường, các cải thiện về mặt an toàn). Sau đó vui lòng chia sẻ suy nghĩ của Quý khách bằng cách trả lời các câu hỏi bên dưới.

Các địa điểm đặt trạm chờ và khu vực trọng điểm cần nâng cấp tại Kent 

Các địa điểm đặt trạm chờ và khu vực trọng điểm cần nâng cấp tại Kent 

Auburn

Vui lòng xem bản đồ Auburn để thấy các địa điểm đề nghị đặt trạm dừng và các khu vực trọng điểm cần nâng cấp, để gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ xe buýt (như vỉa hè, lối đi bộ, lối băng qua đường, các cải thiện về mặt an toàn). Sau đó vui lòng chia sẻ suy nghĩ của Quý khách bằng cách trả lời các câu hỏi bên dưới.

Các địa điểm đặt trạm chờ và khu vực trọng điểm cần nâng cấp tại Auburn