Các bước tiếp theo

Diễn đàn trực tuyến sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 01 năm 2021.

Metro sẽ sử dụng ý kiến của cộng đồng để hoàn chỉnh thiết kế dự án RapidRide I Line. Đăng ký nhận cập nhật qua email để theo dõi tiến độ dự án. Metro cũng sẽ liên tục thông tin đến cộng đồng về các hoạt động thi công dự án.

Ghé vào trang web của Metro để tìm hiểu thêm các thay đổi sắp tới tại Renton, Kent và Auburn.

Tiến độ

  • Mùa xuân 2019: Kết nối cộng đồng và đối tác để lên phác thảo.
  • Mùa hè 2019: Kết nối cộng đồng để thông báo về địa điểm đặt trạm dừng, các dự án cải thiện việc tiếp cận, và những thay đổi trong dịch vụ.
  • Mùa thu 2019 – Mùa thu 2020: Sử dụng phản hồi của cộng đồng để thông báo về thiết kế dự án.
  • Mùa đông 2021: Thu thập ý kiến cộng đồng để ra thiết kế dự kiến.
  • Mùa đông – Mùa xuân 2021: Gặp gỡ chủ sở hữu bất động sản và chủ doanh nghiệp.
  • Mùa thu 2021: Hoàn chỉnh thiết kế.
  • 2022: Khởi công.
  • 2023: Khai trương dịch vụ RapidRide tuyến I Line.

Have a Say

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của Quý khách!

Cảm ơn đã ghé vào diễn đàn trực tuyến của chúng tôi! Vui lòng tự giới thiệu về Quý khách và chia sẻ thêm ý kiến vào bên dưới.