Các bước tiếp theo

Diễn đàn trực tuyến sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2019. Các ý kiến đóng góp của cộng đồng giúp Metro hoàn tất các nội dung phác thảo ưu tiên, bao gồm địa điểm xây dựng trạm dừng xe, cơ sở hạ tầng, và các kế hoạch nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của hành khách đến tuyến I Line. Chúng tôi cũng tích cực làm việc để hoàn chỉnh kế hoạch cải thiện tốc độ di chuyển và sự đúng giờ của xe buýt.

Hãy đăng kí vào danh sách nhận email cập nhật tiến độ và giữ liên lạc với chúng tôi suốt quá trình thiết kế dự án.

Ghé vào trang web dự án để tìm hiểu, xem lịch sự kiện và đối thoại thêm với đội dự án tại các sự kiện cộng đồng mùa thu này.