Phía nam Kent

Metro cũng xác định sơ bộ địa điểm các trạm xe buýt RapidRide dựa trên:
  • Các khu vực có nhiều hành khách có nhu cầu.
  • Dễ dàng kết nối các phương tiện vận chuyển hành khách khác.
  • Gần các địa điểm cộng cộng như trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng.
  • Ý kiến phản hồi của cộng đồng thông qua khảo sát vào mùa xuân 2019 vừa qua.

Map of proposed stops along I line route

Nhấp vào đây để phóng to bản đồ.

Chúng tôi muốn lắng nghe đóng góp của Quý khách. Xin chia sẻ ý kiến về các trạm dừng tiềm năng ở khu vực Kent. Vui lòng chọn khu vực Quý khách muốn đặt trạm dừng (có đánh số trên bản đồ) và ghi chú vào ô bên dưới. Vui lòng để lại ý kiến trước khi sang trang khác. Ý kiến của Quý khách sẽ hiện lên tại trang Các bước kế tiếp.

Map of proposed bus stops in Kent Washington

Nhấp vào đây để phóng to bản đồ.

Chúng tôi muốn lắng nghe đóng góp của Quý khách về địa điểm ưu tiên đặt trạm dừng xe buýt RapidRide gần trạm Kent. Vui lòng chọn khu vực nên đặt trạm dừng (có đánh số 16, 17, 18, 19 hay 20) và nói rõ lý do tại sao (ví dụ gần nhà / trường học / nơi làm việc) và ghi chú vào ô bên dưới. Vui lòng để lại ý kiến trước khi sang trang khác. Ý kiến của Quý khách sẽ hiện lên tại trang Các bước kế tiếp.