Cải thiện việc tiếp cận

Tiếp cận dịch vụ xe buýt được dễ dàng và an toàn hơn.

Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một số dự án—bao gồm thay đổi vỉa hè và giao lộ—để cải thiện việc tiếp cận cho người đi bộ, dùng xe lăn hoặc xe đạp đến trạm dừng. Ý kiến của cộng đồng đã giúp chúng tôi xác định nên thay đổi ở đâu và loại dự án nào sẽ hỗ trợ tốt nhất.

Renton

1. Đường S 2nd Street

Metro sẽ thêm làn đường được bảo vệ dành cho xe đạp (2 chiều) dọc theo đường S 2nd Street và mở rộng gờ đường tại đường Shattuck Avenue S, đường Whitworth Avenue S, và đường Morris Ave S để làm chậm lưu thông từ các đường phụ và rút ngắn khoảng cách giữa các vỉa hè. Các gờ đường được mở rộng giúp tăng sự an toàn của người đi bộ do giảm thời gian di chuyển xuyên qua mạch giao thông.

2. Đường Talbot Road S và đường S 23rd Street.

Thành viên cộng đồng đề nghị Metro cải thiện sự an toàn cho người đi bộ tại các tuyến ngang qua trường học. Để đáp ứng, Metro đã mở rộng gờ đường tại lối băng qua đường trước trường Talbot Hill Elementary School để giảm nhịp độ giao thông và rút ngắn khoảng cách giữa các vỉa hè. Điều này làm tăng sự an toàn của người đi bộ do khoảng cách giữa các gờ đường ngắn lại và thời gian di chuyển xuyên qua mạch giao thông giảm đi.

3. Đường Talbot Road S và đường 37th Street.

Metro sẽ thêm lối băng qua đường và làn nâng cao dành cho xe đạp qua trạm dừng mới trên đường Talbot Road S và đường S 37th Street.

4. Đường Talbot Road S và đường S Carr Road gần Valley Medical Center

Metro sẽ cải thiện việc tiếp cận xe buýt tại đường Talbot Road S gần Trung tâm Y tế Valley Medical Center. Với đảo phân cách tại tim đường dành cho người đi bộ, mọi người chỉ cần băng qua đường lần lượt theo từng hướng lưu thông, và làn xe đạp được nâng cao qua trạm dừng mới giúp xe đạp di chuyển dễ dàng qua khỏi khu vực trạm dừng khi có xe buýt.

5. Đường 108th Avenue SE và đường SE 186th Street

Metro sẽ làm cho việc băng qua đường của người đi bộ tại đường 108th Avenue SE và đường SE 186th Street dễ dàng hơn bằng cách thêm đèn hiệu HAWK (High-Intensity Activated Crosswalk – tạm dịch: Nơi băng qua đường với mật độ cao) và một đảo phân cách dành cho người đi bộ tại tim đường. Người đi bộ có thể nhấn nút đèn hiệu HAWK để tạm ngừng giao thông và sang đường một cách an toàn.

Nhấp vào bản đồ để xem chi tiết các dự án cải thiện việc tiếp cận này.

Ghi chú cho bản đồ các trạm dừng tuyến RapidRide I Line tại Renton. Chú giải bao gồm Tuyến RapidRide I Line; Các cặp trạm dừng RapidRide; các trạm dừng được dỡ bỏ; các dự án cải thiện tốc độ và độ tin cậy; cũng như cải thiện việc tiếp cận. Các dự án cải thiện việc tiếp cận bao gồm cải thiện dành cho xe đạp và người đi bộ, gờ đường mở rộng, dốc lên vỉa hè, lối băng qua đường, đảo phân cách cho người đi bộ, đèn hiệu HAWK và đèn hiệu chớp liên tục.
Bản đồ các dự án cải thiện khả năng tiếp cận dọc theo tuyến RapidRide I Line tại Renton. Renton Transit Center và South Renton Park & Ride được đánh dấu như những điểm mốc chính dọc tuyến đường. Năm bản đồ nhỏ hơn thể hiện những cải thiện cụ thể. Bản đồ đầu tiên về gờ dốc, lối băng qua đường và các cải thiện dành cho người đi bộ / xe đạp trên đường S 2nd Street. Ba bản đồ tiếp theo cho thấy các cải thiện về lề đường, lối băng qua đường, gờ đường mở rộng và đảo phân cách cho người đi bộ trên đường Talbot. Bản đồ thứ năm được phóng to thể hiện một đảo phân cách cho người đi bộ, cải thiện lối băng qua đường, và đèn hiệu HAWK trên đường 108th Ave SE.

Về đầu trang

Kent

6. Đường Benson Rd SE và đường SE 224th Street

Metro sẽ thêm đèn hiệu HAWK (High-Intensity Activated Crosswalk – tạm dịch: Nơi băng qua đường với mật độ cao), vì thế người đi bộ có thể nhấn nút để tạm ngừng giao thông và sang đường một cách an toàn. Metro cũng sẽ thêm đảo phân cách tại tim đường dành cho người đi bộ, để mọi người chỉ cần băng qua đường lần lượt theo từng hướng lưu thông.

7. Đường 104th Avenue SE và đường SE 228th Street

Metro sẽ thêm đèn hiệu HAWK (High-Intensity Activated Crosswalk – tạm dịch: Nơi băng qua đường với mật độ cao), vì thế người đi bộ có thể nhấn nút để tạm ngừng giao thông và sang đường một cách an toàn. Metro cũng sẽ thêm đảo phân cách tại tim đường dành cho người đi bộ, để mọi người chỉ cần băng qua đường lần lượt theo từng hướng lưu thông.

8. Đường 104th Avenue SE và đường SE 235th Street

Metro sẽ thêm đèn hiệu vuông chớp liên tục (RRFB), vì thế người đi bộ có thể nhấn nút để tạm ngừng giao thông và sang đường một cách an toàn. Metro cũng sẽ thêm đảo phân cách tại tim đường dành cho người đi bộ, để mọi người chỉ cần băng qua đường lần lượt theo từng hướng lưu thông.

9. Đường 102nd Avenue SE và đường 240th Street

Tại lối vào chợ Fred Meyer, Metro sẽ thêm lối băng qua đường có kẻ vạch và mở rộng gờ đường. Điều này làm tăng sự an toàn của người đi bộ do khoảng cách giữa các gờ đường ngắn lại và thời gian di chuyển xuyên qua mạch giao thông giảm đi. Metro cũng sẽ thêm lượt đi được bảo đảm dành cho người đi bộ nhằm ngăn phương tiện rẽ trái khi người đi bộ đang băng qua đường.

Nhấp vào bản đồ để xem chi tiết các dự án cải thiện việc tiếp cận này.

Ghi chú cho bản đồ các trạm dừng tuyến RapidRide I Line tại Kent. Chú giải bao gồm Tuyến RapidRide I Line; Các cặp trạm dừng RapidRide; các trạm dừng được dỡ bỏ; các dự án cải thiện tốc độ và độ tin cậy; cũng như cải thiện việc tiếp cận. Các dự án cải thiện việc tiếp cận bao gồm cải thiện dành cho xe đạp và người đi bộ, gờ đường mở rộng, dốc lên vỉa hè, lối băng qua đường, đảo phân cách cho người đi bộ, đèn hiệu HAWK và đèn hiệu chớp liên tục.
Bản đồ các dự án cải thiện khả năng tiếp cận dọc theo tuyến RapidRide I Line tại Kent. Nhà ga Kent được đánh dấu như điểm mốc chính dọc tuyến đường. Bốn bản đồ nhỏ hơn thể hiện những cải thiện cụ thể. Bản đồ đầu tiên về đảo phân cách cho người đi bộ, cải thiện lối băng qua đường và đèn hiệu HAWK trên đường Benson Rd S. Hai bản đồ tiếp theo cho thấy các cải thiện về lối băng qua đường, đảo phân cách dành cho người đi bộ, đèn hiệu HAWK và đèn hiệu chớp liên tục trên đường 104th Ave SE. Bản đồ thứ tư được phóng to cho thấy các cải thiện về dốc lên vỉa hè và lối băng qua đường tại đường SE 240th St và đường 102nd Ave SE.

Về đầu trang

10. Đường 104th Avenue SE và đường SE 253rd Place

Metro sẽ thêm đèn hiệu vuông chớp liên tục (RRFB), vì thế người đi bộ có thể nhấn nút để tạm ngừng giao thông và sang đường một cách an toàn. Metro cũng sẽ thêm lối băng qua đường có kẻ vạch ở giữa khối nhà, với đảo phân cách tại tim đường dành cho người đi bộ, để mọi người chỉ cần băng qua đường lần lượt theo từng hướng lưu thông.

11. Đường SE 256th và đường 101st Avenue SE

Tại trường Kent Meridian High School, Metro đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng nhằm nâng cao sự an toàn cho người đi bộ tại các tuyến ngang qua trường học bằng cách thêm lối băng qua đường có kẻ vạch và đèn hiệu người đi bộ tại mặt phía tây của giao lộ và kéo dài vỉa hè tại mặt phía nam đường SE 256th Street.

12. Đường Canyon Drive SE và đường 94th Avenue South

Metro sẽ duy trì việc tiếp cận làn xe đạp đến trạm dừng mặt phía nam ở khu vực này bằng cách thêm gờ dốc tại hai đầu của trạm dừng, cho phép người đi xe đạp tiếp cận trực tiếp thông qua khu vực chung cho trạm dừng và làn xe đạp.

13. Đường E Smith Street và đường E Titus Street

Tại công viên Mill Creek Canyon Earthworks, Metro đáp ứng phản hồi của cộng đồng và giúp việc tiếp cận trạm dừng dễ dàng hơn bằng việc chuyển trạm đến gần Trung tâm sinh hoạt dành cho người cao tuổi Kent và giao lộ.

14. Đường Central Avenue S, phía bắc đường S 266th Street

Metro sẽ thêm đèn hiệu HAWK (High-Intensity Activated Crosswalk – tạm dịch: Nơi băng qua đường với mật độ cao), vì thế người đi bộ có thể nhấn nút để tạm ngừng giao thông và sang đường một cách an toàn. Metro cũng sẽ thêm lối băng qua đường có kẻ vạch ở giữa khối nhà, với đảo phân cách tại tim đường dành cho người đi bộ, để mọi người chỉ cần băng qua đường lần lượt theo từng hướng lưu thông.

Nhấp vào bản đồ để xem chi tiết các dự án cải thiện việc tiếp cận này.

Ghi chú cho bản đồ các trạm dừng tuyến RapidRide I Line tại Kent. Chú giải bao gồm Tuyến RapidRide I Line; Các cặp trạm dừng RapidRide; các trạm dừng được dỡ bỏ; các dự án cải thiện tốc độ và độ tin cậy; cũng như cải thiện việc tiếp cận. Các dự án cải thiện việc tiếp cận bao gồm cải thiện dành cho xe đạp và người đi bộ, gờ đường mở rộng, dốc lên vỉa hè, lối băng qua đường, đảo phân cách cho người đi bộ, đèn hiệu HAWK và đèn hiệu chớp liên tục.
Bản đồ các dự án cải thiện khả năng tiếp cận dọc theo tuyến RapidRide I Line tại Kent. Nhà ga Kent được đánh dấu như điểm mốc chính dọc tuyến đường. Năm bản đồ nhỏ hơn thể hiện những cải thiện cụ thể. Bản đồ đầu tiên về đảo phân cách cho người đi bộ và đèn hiệu chớp liên tục trên đường 104th Ave SE. Bản đồ thứ hai cho thấy các cải thiện dành cho người đi bộ và đi xe đạp, lối băng qua đường dọc theo đường SE 256th St. Bản đồ thứ ba thể hiện các cải thiện dành cho người đi bộ và đi xe đạp trên đường Canyon Dr SE. Bản đồ thứ tư thể hiện đường E Smith Street và E Titus Street, nơi các điểm dừng sẽ được chuyển đến gần Trung tâm người cao tuổi tại Kent. Bản đồ thứ năm được phóng to cho thấy một đảo phân cách dành cho người đi bộ và

Về đầu trang

Auburn

15. Đường Auburn Way N và đường 30th Street NE

Metro sẽ thêm lối băng qua đường, dốc lên vỉa hè, và đèn hiệu mới dành cho người đi bộ tại mặt phía bắc của giao lộ để người đi bộ sang đường một cách an toàn.

16. Đường Auburn Way N và 28th Street NE

Metro sẽ thêm đèn hiệu mới dành cho người đi bộ, đảo phân cách tại tim đường dành cho người đi bộ, và lối băng qua đường tại mặt phía bắc của giao lộ. Hỗ trợ mọi người băng qua đường Auburn Way N gần các trạm xe buýt.

17. Đường 15th Street NE và đường I Street NE

Gần trường Dick Scobee Elementary School, Metro đáp ứng phản hồi của cộng đồng bằng cách hoàn thiện các đoạn thiếu vỉa hè, giúp cải thiện an toàn cho người đi bộ tại các tuyến ngang qua trường học.

18. Đường Auburn Avenue và đường 2nd Street NE

Gần khu vực Auburn Medical Center, Metro sẽ tăng cường khả năng nhìn thấy người đi bộ bằng cách thêm đèn hiệu chớp liên tục cho người đi bộ tại mặt phía bắc của giao lộ. Người đi bộ có thể nhấn nút kích hoạt đèn, để xe ô tô nhận thấy mà giảm tốc và chờ đợi mọi người sang đường.

Nhấp vào bản đồ để xem chi tiết các dự án cải thiện việc tiếp cận này.

Ghi chú cho bản đồ các trạm dừng tuyến RapidRide I Line tại Auburn. Chú giải bao gồm Tuyến RapidRide I Line; Các cặp trạm dừng RapidRide; các trạm dừng được dỡ bỏ; các dự án cải thiện tốc độ và độ tin cậy; cũng như cải thiện việc tiếp cận. Các dự án cải thiện việc tiếp cận bao gồm cải thiện dành cho xe đạp và người đi bộ, gờ đường mở rộng, dốc lên vỉa hè, lối băng qua đường, đảo phân cách cho người đi bộ, đèn hiệu HAWK, đèn hiệu chớp liên tục và đèn giao thông.
Bản đồ các dự án cải thiện khả năng tiếp cận dọc theo tuyến RapidRide I Line tại Auburn. Nhà ga Auburn được đánh dấu như điểm mốc chính dọc tuyến đường. Bốn bản đồ nhỏ hơn thể hiện những cải thiện cụ thể. Bao gồm cải thiện về lối băng qua đường, đảo phân cách dành cho người đi bộ, dốc lên vỉa hè, đèn giao thông, đèn hiệu chớp liên tục, các cải thiện dành cho người đi bộ và đi xe đạp dọc theo đường Auburn Way N.

Về đầu trang

Có góp ý hoặc thắc mắc? Hãy cho chúng tôi biết tại đây.

Luôn cập nhật

Đăng kí nhận cập nhật qua email và giữ liên lạc suốt quá trình dự án.