I Line Online Open House

Cảm ơn Quý khách đã ghé thăm diễn đàn trực tuyến dự án I Line. Thời hạn tham gia bình luận kết thúc vào ngày 25 tháng 8. Cảm ơn phản hồi của mọi người về các địa điểm đặt trạm dừng. Nếu có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về dự án RapidRide I line, vui lòng ghé trang kingcounty.gov/metro/iline.